پولندبال

Wikipedia جي
User-generated representation of Polandball.

پولند بال یا کانتری بال ایته یوزر بستّه اینترنتی میم ایسه کی آلمونی ایمجبورد جی 2009 سال نیمه دوووم مین نشات بیته. ای میم خیلی آنلاین کامیکون مین بمه، و یک ته شخصیت کروی نوشون ده نه کی شکسته انگلیسی حرف زنه و میلی تعصوبات و جهونی روابیط مسخره کونه.


Themes[دچينواچين]

یک ته پولند بال بایرن وسی.

پولندبال لهیستون هواپیمای سوقوط بود کی ایشون رییس جمهوره بکوشته.

بعضیشون از ای نشات گینن کی روسیه تینه بوشون فضا ولی لهیستون منه.

باقی کیشورون[دچينواچين]

بریتانیایی روش

External links[دچينواچين]

قالب:Commonscat