پرسپؤليس ٚ فۊتبالي باشگاه

Wikipedia جي

'''پرسپؤليسˇ تئرؤنˇ فۊتبالي باشگاه''' يته ايرؤني تيمه گه سال ۱۳۴۲ تئرؤنˇ ميئن تأسيس بۊبؤ. پرسپؤليس، ايرانˇ ليگˇ برترˇ ميئن بازي کؤنه ؤ ۱۳۴۷ˇ پسي هميشک ايرانˇ جؤرترين ليگˇ ميئن ايسأ.


قالب:جعبه اطلاعات تیم فوتبال }}