پرش به محتوا

هۊ شي مين

Wikipedia جي


هۊشي مين ۱۹۴۵ˇميئن

هۊشي مين (ويتنامي ميئن: Hồ Chí Minh) ويتنامˇکۊمۊنيستي رهبر ؤ أولي ويتنامˇجۊمۊري دمؤکراتيک رٚييس جۊمۊر بۊ. ۱۴۶۴ ديا ما ۱۰ کيم ليٚنˇميئن بيچه بۊبؤ ؤ ۱۵۴۴ نؤرۊزˇما ۲۶ هانؤىˇميئن بر اثر خۊ قلبˇنارسؤني بمۊرده.