پرش به محتوا

میم

Wikipedia جي

میم یکته واحده فرهنگی نظرات یا سمبؤلان یا کارؤنˇ جی کی بیان یا کردˇکردار یا رسم و رسوم یا باخی راهؤنˇ جی کی قابلˇ تقلید ایسن آدمؤنˇ مئن پخشأبنه. یعنی تینه یکته ذهنˇ جی بشون باخی ذهنؤنˇ مئن. ای واژه یکته یونانی واژه (μιμητισμός) جی بیته ببؤ کی اینˇ معنی بنه: اون‌چی کی تقلید ببؤ. چون میم تینه آدمؤنه کس به کسˇ مؤرسؤن چاکونه، خیلی‌ئن اونه «فرهنگˇ مئنˇ ژن» دؤنن.

واژه بنه[دچينواچين]

سال ۱۹۷۶ میلادی ریچارد داؤکینز خو خودخا ژنˇ کتابˇ مئن ای واژه جی استفاده بوده چون ای مفهوم پور ژنه مؤنس. داؤکینز خو کتابˇ مئن mimeme واژهٰ کی یونانی واژه‌ی mimema (تقلیدببؤ چی) جی بیته ببؤبو کوتاواگوده و میمه ابداع بوده. او خأس یکته تک‌بخشی واژه چاکونه کی اونˇ گوتن «ژن»ˇ گوتنˇ مؤرسؤن ببون.

میمؤن[دچينواچين]

دونیا دینؤن، خوروم نمونه ایسن میمؤنˇ وأسی. یکته دین، یکته پورزور میمه. مذهبؤن نسل به نسل خالی ایسکالئی عوضأبنن. أگرم یکته پیلˇ رفؤرم مذهبˇ مئن پیش بأی، شأنه اونه سروؤز (mutation) دخؤندن. یکته مردومی ترانه یا لیواسˇ مؤد نی یک‌جور میمه.