میرآباد

Wikipedia جي

میرآباد یکی از سه شهرکهای تابع شهرستان سردشت (ربط و میرآباد و نلاس) می باشد.میرآباد از نظر جغرافیایی در میان جاده سردشت- پیرانشهر واقع شده است.زبان مردم این شهرک کردی است .