مروان برغۊثي

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مروان برغۊثي

مروان برغۊثي (۱۹۵۹ ميلادي، اؤردؤنˇ رۊخؤنه أفتؤپردچينˇ کۊل) ىکته فلسطيني سياستمدار ؤ نظامي فرمانده ايسه فتحˇ جۊمبشˇ جي کي سال ۲۰۰۲ ميلادي تايسه، چار نفر اسرايلي ؤ ىک نفر ىۊناني کۊشتنˇ اتهام ئبه زندان دره. اۊن کي پنج دفأ أبد محکۊم بۊبؤ، سال ۲۰۰۶ فتحˇ جۊمبشˇ انتخاباتي ليستˇ جؤر دبۊ ؤ بۊشؤ فلسطينˇ قانۊن نأنˇ مجلسˇ مئن ؤ سال ۲۰۰۹ ميلادي، فتحˇ رهبري شؤراىˇ به دؤجين بۊبؤ. ىپاره سياسي تحليلگرؤن اۊنه فلسطينˇ محبۊبترين سياسي شخصيت دؤنن.{سربس خأنه امما ندأنه!}

برغۊثي خأست سال ۲۰۰۵ فلسطينˇ رئيس جؤمۊري انتخاباتˇ مئن،ىاسئر عرفاتˇ جانيشيني وأسي، خۊشه نؤمزد بۊکۊنه ؤ زندانأ جي محمۊد عباسˇ همرأ رقابت بۊکۊنه کي سراخره سافˇ أعضا مؤخالفت بۊدن ؤ اي کاره نۊده.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. آموزهٔ برغوثی همشهری دیپلماتیک، ۲۶ دی ۱۳۸۳