مازندراني زوؤن

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کاسپينˇ زوانان ؤ لئجه‌ئنˇ نخشه.

تبري، مازرۊنی ىا مازندراني[۱] ايته زوان جه ايرانˇ خۊرخۊسي کلسيا زوانان ؤ مازرۊنˇ مردۊمˇ ماري زوان ايسه.[۲] مازرۊني ايته جه کاسپينˇ زوانان ايسه[۳] ؤ باخي کاسپينˇ زوانان أمرأ گيلکي، تالشي، تاتي، زازاکي ؤ سمناني مأنستن، ايته زواني جرگه ؤ خانواده مئن قرار گيره ؤ اۊشانˇ أمرأ شباهت دره.[۴] مازرۊني خۊرخۊس جه گيلکي، خۊرتاو جه فارسي ؤ تۊرکمني ؤ نسا جه ني تاتي زوانˇ مجاور ايسه. مازرۊني زوان جؤز مازرۊنˇ اۊستان، گلستان، سمنان، تئران ؤ ألبۊرزˇ اۊستانانˇ مئن ني رائج ايسه.

سربس[دچينواچين]

  1. عمادی، اسدالله، زبان مازندرانی از دوران باستان تا امروز، سال ۱۳۹۹، ناشر: نشر شلفین، صفحه = ۱۵}}
  2. (نام خانوادگی۱=BORJIAN |نام۱=HABIB |تاریخ=2010 |عنوان=Rev.: Etymological Dictionary of the Iranian Verb |پیوند= https://www.academia.edu/8075087/Rev_Etymological_Dictionary_of_the_Iranian_Verb?email_work_card=title |ژورنال=Journal of the Royal Asiatic Society |دوره= |شماره= |صفحات=2 |doi= |تاریخ بازبینی= |زبان=en}}
  3. (نام خانوادگی = آقاگل‌زاده | نام = فردوس | عنوان = زبان مازندرانی (طبری) توصیف زبان‌شناختی (تحقیقی میدانی - اطلس زبانی) | سال = ۱۳۹۵ | ناشر = نشر دانشگاه تربیت مدرس | صفحه = ۳}}
  4. DIMLĪ in Encyclopædia Iranica = Linguistic position of Dimlī. After their migration in the Middle Ages, for almost a millennium the Dimlīs had no direct contact with their closest linguistic relatives. Nevertheless, their language has preserved numerous isoglosses with the dialects of the southern Caspian region, and its place in the Caspian dialect group of Northwest Iranian is clear. The Caspian dialects comprise Ṭālešī, Harzan(d)ī, Gūrānī, Gīlakī, Tabari, and some dialects in Tātī-speaking areas and in the area around Semnān. Historically the Caspian dialects belong to the “Northwest Iranian group of languages” and are related to Parthian (see Windfuhr). The isoglosses are of historical phonetic, morphological, and lexical order, Garnik Asatrian