مارليکˇ کؤلؤن (فيلم)

Wikipedia جي

ابراهیم گلستان 1342 سال یه تا فیلم بساخت که اون اسم به تپه های مارلیک . 1343 سال میون ،ای فیلم شیر سن مارکو جایزا ونیز جشنواره میون ببرد . ظاهرن ای فیلم باستانی کشفیات مارلیک تپا نشون ده، اما در واقع فیلمیه درباره ی زندگی و هنر و دوام و خوروم نانجه فردای واستی .