لکي زوؤن

Wikipedia جي

لکي يته گۊيشي زنجيره' گه کۊردؤن آسیاىˇ غربˇ میئن اۊنˇ أمره گب زئنن. کۊردي هیندؤاۊرۊپاىي زبؤنؤنˇ هیندؤایرؤنی جرگه خالˇ مئن دره.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Language family of Laki on Ethnologue