كمسارك

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کمسارایته ازروستاهان قدیمی شفت اسه که اکثر خانان اشهر در اویا ساکن بید از جمله خسرو خان وابوالفتح خان شفتی حاج اقارحیم بقراطی ....وهم اثار باستانی داره حمام قدیمی که به دوره قاجاری فارسه که داخل بازار پیله کمسار(کمساربزگ)نهه وهمچنین چندانه خانه که مال او خانان شین اسه ودرحال خرابون امحل جه نهه الان ایتاپیلدانه سل (استخربزرگ)داره که اون نام روجوگیل اسه ودربهارو تابستان جای خیلی دیدنی اسه ایتا مسجدقدیمی هم داره که بدوره قاجاریه فارسه که ایته قسمت از فیلم میرزاکوچک خان او مسجدجیگه بازی بوکودد قدیمیان گوید که زندان فومن یکوقتی هیا نهبو