قالب:Border-radius

Wikipedia جي


[ویرایش]

توضیحات
قالب:زیرصفحه توضیحات

برای ایجاد گوشه برای عناصر HTML.

توجه: از خصوصیات CSS3 است و با همه مرورگرها سازگار نیست.

رویه[دچينواچين]

{{Border-radius|<size><units>}}

نمونه[دچينواچين]

کد
{|style="border:solid blue 4px;padding:1em;{{Border-radius|24px}}"
|Test Box
|}
نتیجه
Test Box

استفاده[دچينواچين]

جستارهای وابسته[دچينواچين]