قالب:ويندؤز

Wikipedia جي
Own windows logo.svg This user contributes using Microsoft Windows .

اگه خأنين شيمي ويندؤزˇ نۊسخه'ني معلۊم ببۊن تؤنين اي جيري کۊدؤنه کأرأگيرين.

کأرأگيتن[دچينواچين]

اۊ چيزي گه نۊشؤن دئنه کۊدي گه خأ وارد بکۊنين
Own windows logo.svg This user contributes using Microsoft Windows .
{{User:ویندؤز}}
Own windows logo 3.1.svg This user contributes using Microsoft Windows 3.1.
{{User:ویندؤز|3.1}}
Own windows logo 95.svg This user contributes using Microsoft Windows 95.
{{User:ویندؤز|95}}
Own windows logo nt.svg This user contributes using Microsoft Windows NT.
{{User:ویندؤز|NT}}
Own windows logo 98.svg This user contributes using Microsoft Windows 98.
{{User:ویندؤز|98}}
Own windows logo 98 se.svg This user contributes using Microsoft Windows 98SE.
{{User:ویندؤز|98SE}}
Own windows logo me.svg This user contributes using Microsoft Windows Me.
{{User:ویندؤز|Me}}
Own windows logo 2k.svg This user contributes using Microsoft Windows 2000.
{{User:ویندؤز|2000}}
Own windows logo xp.svg This user contributes using Microsoft Windows XP.
{{User:ویندؤز|XP}}
Own windows logo xp 64.svg This user contributes using Microsoft Windows XP 64-bit Edition.
{{User:ویندؤز|XP 64-bit Edition}}
Own windows logo xp 64.svg This user contributes using Microsoft Windows XP x64.
{{User:ویندؤز|XP x64}}
Own windows logo xp mce.svg This user contributes using Microsoft Windows XP Media Center Edition.
{{User:ویندؤز|XP Media Center Edition}}
Own windows logo server 2003.svg This user contributes using Microsoft Windows Server 2003.
{{User:ویندؤز|Server 2003}}
Own windows logo vista.svg This user contributes using Microsoft Windows Vista.
{{User:ویندؤز|Vista}}
{{User:ویندؤز|Vista 64-bit Edition}}
فاىل:Own windows seven logo.png اي کارگير ويندؤز ۷ˇ جي ايستفاده کؤنه.
{{ويندؤز ۷}}