قالب:سال در تقویم‌های دیگر

Wikipedia جي
سال ۲۰۲۳ در تقویم‌های دیگر
میلادی گریگوری ۲۰۲۳
گیلکی ۱۵۹۶ – ۱۵۹۷
تبری ۱۵۳۴ – ۱۵۳۵
هجری شمسی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲
هجری قمری ۱۴۴۴ – ۱۴۴۵
بهایی ۱۷۹ – ۱۸۰
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۷۷۶
ارمنی ۱۴۷۲ - ԹՎ
بربری ۲۹۷۳
بودایی ۲۵۶۷
برمه‌ای ۱۳۸۵
رومی ۷۵۳۱ – ۷۵۳۲
قبطی ۱۷۳۹ – ۱۷۴۰
اتیوپیایی ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶
عبری ۵۷۸۳ – ۵۷۸۴
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۷۸ – ۲۰۷۹
 - ملی هند ۱۹۴۵ – ۱۹۴۶
 - کالی یوگا ۵۱۲۴ – ۵۱۲۵
هولوسین ۱۲۰۲۳
کره‌ای ۴۳۵۶
خورشیدی تایلندی ۲۵۶۶