قالب:·

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

 ·

این الگو برای گذاشتن یک نقطهٔ میانی (middot - ·) بین کلمات، به منظور فاصله گذاری بین آن‌ها و ایجاد یک فهرست به کار می‌رود.

علامت نقطه‌ای که این الگو نشانش می‌دهد، از علامت گلوله (bullet یا •) کوچک‌تر اما از نقطهٔ عادی (plain middot یا ·) بزرگ‌تر است. هم‌چنین این الگو با استفاده از دستور nowrap درون کدش، باعث می‌شود که علامت نقطه، همیشه بعد از آخرین کلمهٔ نوشته شده دیده شود (یعنی به سر سطر بعدی رانده نشود.)

مثال[دچین‌واچین]

این دستور:    شماره ۱{{·}} شماره ۲{{·}} شماره ۳{{·}} شماره ۴

چنین نتیجه می‌دهد: شماره ۱ · شماره ۲ · شماره ۳ · شماره ۴