پرش به محتوا

فلز

Wikipedia جي

فلز ماده‌ای ایسه کی شه انه صیقل دان و براق کودن بجز جيوه كه دمای در اتاق بشكل مايع ایسه) یا به طرح‌هانه جور واجور در آوردن و از ان مفتول‌انه سیمی ظریف چاکودن. فلز جسمی ایسه کی آزمایشانه مربوط به گرما و از همه مهمتر جریان الکتریکییه به خوبی هدایت کونه. فلزات با همدیگر همره خیلی فرق کونید، از جمله در رنگ و سختی و نرمی، تعدادی از اشن ممکنه به آسانی خم ببید و یا خیلی محکم و مقاوم ببد.


مقاومت مکانیکی فلز[دچينواچين]

مقصود ا مقدار باری ایسه کی فلز تانه تحمل بوکونه یو نشکفه. بسیاری از فلزات، وقتی گرم ایسد، اگر تحت فشار قرار بگیرد، خوشانی شکله بیشتر از زمانی کی سرد ایسد، عوضه کوند. بسیاری از فلزات در زیر فشار متغییر مانند نوسانات، آسانتر از موقعی که سنگین باری را تحمل می‌کنند، می‌شکنند. خایلی از فلزاتم ایسد کی در برابر بار وزن متغیر امره راحت اشکفد تا در برابر سنگینه بار.

علت درخشش فلزات[دچينواچين]

دلیل اول انه کی طرح ریزی و براق کودن صحیح امره شه انی شکله خیلی صاف در آوردن. گر چه اوشانم تصاویره خوب منعکس کونیدی، ولی ظاهر سفید و درخشان بیشتر قطعات فلزی صیقلی ببسته یه نارید. بطور کلی جلا و درخشندگی فلز بستگی داره به اونی گروه الکترونان.

الکترونان تانید هر نوع انرژیه کی به روی فلزات دکفه جذب بوکنید؛ زیرا در حرکت آزاد ایسد. بیشتر انرژی الکترونانه شین از تابش نوری ایسه کی به اوشان دکفه، خوایه آفتاب نور ببه یا برق نور. اکثر فلزات همه ته انرژی جذب ببسته یه پس دهد، هنی وستی، نه تنها درخشان بلکه سفید به نظر آید.

علت تغییر شکل فلزات[دچينواچين]

خایلی از فلزات، دمالای بالا دورون خوشانی آرایش یونیه از دست دهد. با تغییر آرایش یون های خایلی از دیگر خصوصیات فلز هم عوضه به و ممکنه کم و بیش شکننده، قردار، با دوام و قابل انعطاف ببه یا ان کی انجام کار انی مره آسن تره به. خایلی از فلزات زمانی کی سر ایسد به سختی تغییر شکل دهد. بیشتر فلزات جامئده به زحمت شه کوبستن موقع به صورت ورقه و مفتول های سیم درآوردن، ولی اگر فلز گرم تر ببه، انجام هر دو آسان ایسه.

جستارهای وابسته[دچينواچين]

منبع[دچينواچين]

دانشنامه رشد.