سینما سپید رود

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
سینما سپیدرود


رشت سینما سپید رود اول خیابان علم الهدی مئن نها.

رشت سینمان[دچین‌واچین]

سینما سپید رود، سینما۲۲ بهمن، میرزا کوچک، سینماانقلاب، سینما آبشار.