سمند EL

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سمند EL بعد عرضه بؤستن مدل LX، اول به صۊرت تاکسی ؤ آپشنان کمتر أمرأ چاکۊده بؤستی. اما سال ۱۳۸۸ مئن ایران خودرو به أ فکر دکفت کي اۊنه عمۊم مردۊم ره چاکۊنه البته أ طرح جه استقبال نۊبؤسته ؤ آخر پسي سمند SE أ مدلˇ جایگزین بۊبؤسته.