پرش به محتوا

سلسلمراتب

Wikipedia جي
سلسلمراتب (هيرارشي): مردۊم، ىکته سردي سر"

سلسلمراتب (اينگيليسي مئن hierarchy) ىۊناني جي بمأ؛ اي زوانˇ مئن ἱεραρχία (هيئرارشيا) بۊ.

سلسلمراتب (هيرارشي) خۊ انسانشناسي ؤ سياسي معنا مئن، ىعني اۊ جۊر چاگۊدار (ساختار) کي هئرمي دچئه بۊبؤ ؤ سردي مرتبه'نˇ تؤفيرمندي ؤ جؤر فرمان دأن ؤ جير فرمان بردن ؤ جيرˇ مئن جؤرأ جي فرمانبري سر بنابۊبؤ.[۱]

کلمه بنه[دچينواچين]

سلسلمراتب ىا hierarchy، ىۊناني جي بمأ ؤ دۊ ته وابينأ جي چاگۊده بۊبؤ. ىکته hieros (مؤقدس) ؤ اؤکته وابين، ىپاره نظر اينه کي archos (اولي ؤ آغازين) ؤ ىپاره نظر اينه کي arkhe (زۊر ؤ فرماندئي) ايسه.[۲]


سربس[دچينواچين]