پرش به محتوا

ساعت

Wikipedia جي
ساعت

أ وسیله زماتأ نیشان دیهه. زماتأ ساعت او دیقیقه او ثانیه مره بیان کونیدی. ساعت تانه عقربه ای یا کمپیوتری ببه. بازی ساعتانأ موچˇرو دودد، بازی یا دیواره جور آویزانه کونئد، بازی یا شه میزˇجور نهان.