زاگرس

Wikipedia جي

نام یکی از کوهستان های باستانی ایران. معنای واژه زاگرس: در گویش های کردی (ایلامی) زاگرو به معنای بچه ایسه در گویش سیستانی زاگ به معنای بچه ایسه در گویش گیلکی دیلمی زاک به معنای بچه ایسه