رؤشنگریˇ زمت

Wikipedia جي

رؤشنگريˇ زمت ىا رؤشنگري ىا عقلگراىي زمت، ىکته دؤره نؤمه ۱۶۲۰ دهه جي تا ۱۷۸۰ دهه کي غربي اۊرۊپا مئن، فرهنگي ؤ رؤشنفکري نيرۊؤن، اقتدارˇ سؤنتي پارامترؤنˇ جا، عقل ؤ تحليل ؤ سبکسنگين ؤ فردگراىي سر تأکيد بۊدن.