دریاسر ٚ دهستان

Wikipedia جي

دریاسرˇ دهستان ايته جه گيلانˇ دهستانان، لنگؤرۊدˇ شأرستان ؤ کۊمله بخشˇ مئن ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

بر اساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، أ دهستانˇ جمعيت ۱۰،۵۰۸ نفر (۳،۰۴۹ خانوار) بۊ.[۱]

دریاسرˇ دهستانˇ رۊستایان[دچينواچين]

دریاسر دهستان روستاهان

درياسر، كليدبر، شادكلايه، ملاط، پايين سالكويه، پائين قاضی محله، سيگارود، بالاسالكويه، گلاب محله.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}