پرش به محتوا

دئث (متالˇ جرگه)

Wikipedia جي
دئث مکزيکˇ ميئن

دئث (اينگيليسي ميئن: Death) يته دئث متالˇ جرگه بۊ گه چاک شؤلداينئر سال ۱۹۸۳ بنأبؤده. چاکه خالقˇ دئث متال دؤنن ؤ اصطلاحن اينه دئث متالˇ آقجؤن دۊخؤندنن.[۱] جرگه سال ۲۰۰۱ م. چاکˇ مۊردنˇ پسي (به علتˇ تۊمۊرˇ مغزي) منحلأبؤ. دئثˇ أولي آلبۊم گه خۊني جيجاکئه ژيوير بکش نؤم دأنه دئث متالˇ أولي مجمۊعه دۊخؤنن.[۲] تا سال ۲۰۱۳ م. دئث بۊتؤنسه بيشتر أز سه ميليۊن نۊسخه دۊنيا ميئن خۊ آلبۊمؤنه بفرۊشي. گه اي رقمˇ جي خالي يک ميليۊنه آمريکا ميئن بفۊرته. ساؤند اسکنˇ قؤلي پۊرفۊرۊشترين دئث متالˇ آلبۊمؤن دئثˇ جرگه دس دره.[۳]