دؤمؤکراتیک ایجؤنایی حئزب

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دؤمؤکراتيک ايجؤناىي حئزب (پ.ى.د) سال ۲۰۰۳ ميلادي بنابۊبؤ. اي حئزب خۊشه به اجتماعي برابري ؤ عدالت ؤ گۊتنرهاىي مؤتعهد دؤنه ؤ سياسي حئزبؤنˇ آزادي ؤ تکثؤره قبۊل دأنه. اي حئزب ؤ پ.ک.ک ىکته نتاج دأنن کي عبدالله اوجالان ايسه. پ.ى.د رؤژاوا مئن دره.

انتقادؤن[دچينواچين]

ىپاره رقيب حئزبؤنˇ رهبرؤن گۊنن کي پ.ى.د خۊ مؤخالفؤنه اۊ شهرؤنˇ مئن کي اينˇ دس دره، سرکۊب کؤنه.[۱] ىکته گؤزارشˇ مئن کي سال ۲۰۱۴، حۊقۊقˇ بشرˇ ديدبان هأدأ، چن مؤرد حۊقۊقˇ بشره نقض اي حئزبأ جي گؤزارش بۊبؤ[۲]؛ اينکه ىکته حئزبˇ مؤخالفه هأچي دسگير بکۊنن (۲۰۱۴:ص۱۹تا۲۱) ىا اينکه ىکته زنداني حقه دمجن اۊ جۊر کي گاگلف زنداني بميره (۲۰۱۴:ص۲۶تا۳۰) ىا ىپاره أويرأبؤنؤن ؤ مرگؤن (۲۰۱۴:ص۳۴تا۳۷)؛ ىا عامودا اعتراضؤن (۲۰۱۳ جۊن ۲۷ ؤ ۲۸) کي ی.پ.گ آدمؤن تظاهراتˇ طرف تير فۊداشتن. (۲۰۱۴:ص۴۴تا۵۱)


بيريني خال[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.kurdwatch.org/html/en/interview5.html
  2. Under Kurdish Rule, Abuses in PYD-run Enclaves of Syria, 2014 Human Rights Watch.