پرش به محتوا

خطردکته زوؤن

Wikipedia جي

خطردکته زوؤن (اينگيليسي مئن: Endangered language) ىکته مفهۊمه زوانشناسي مئن.

ىکته زوؤن وختي خطردکته' (خطرˇ مئن دکته) کي اي خطر بۊبۊن کي دئه کارأگيتن أجي دککئه، ويشترأني اينˇ وأسي کي دئه اينˇ زينده گۊتنکسؤن ؤ گبزئنکسؤن خئلي کمن. أگه تمؤمˇ خۊشˇ گبزئنکسؤنه دس أجي هأدئه، بنه ىکته فکته زبؤن (Extinct language). ىۊنئسکؤ (UNESCO) چار ته مۊقؤم ىا رج تعريف بۊده زبؤنؤنˇ خطر دکتن ئبه کي أمن (خطردنکته) تا فکته (مؤنقرض بۊبؤ) بنه.

  1. بيدفاع
  2. أزأ خطردکته
  3. خئلي خطردکته
  4. بدجۊر خطردکته