خراطی

Wikipedia جي

جه اویا کی گیلانˇ میان دار و چوب همیشک زیاد وفور ببسته چوبی چاکوده اسبابان ام همیشک کاربرد بداشته ده. خراطان چوبˇ رو نقش و نیگار زئید و چرتکه، عصا، چوبی سینی، قلیان، زورخانه میل، قاشق، قلم دان، چوب سیگاری، ... چاکودید.

قالب:گیلان هونران

مازیار--89.144.180.23 ‏۱۹ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)