پرش به محتوا

جرگه:آذربایجان شرقی شهرؤن

Wikipedia جي

آذربایجان شرقی شهران.

"آذربایجان شرقی شهرؤن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۹ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۹ته ولگ دأنه.