پرش به محتوا

جأرد مىسؤن داىمؤند

Wikipedia جي
جأرد مىسؤن داىمؤند

جأرد مىسؤن داىمؤند (اينگيليسي مئن: Jared Mason Diamond) ىکته آمريکاىي دانشمند ؤ نيويشتنکسه کي ۱۵۱۱ کۊرچˇ ما ۵ (۱۹۳۷ ميلادي سپتامبر ۱۰) دۊنىا بمأ ؤ الؤن کاليفؤرنيا دانشگا مئن جؤغرافي ؤ فيزيؤلؤژي اۊستا ايسه. اينه ويشتر اينˇ مردۊمي علمي کتابؤنˇ وأسي شناسنن: سومي شامپانزه ؤ أسلحه ؤ ميکرؤب ؤ فۊلاد ؤ جيرأکتن ؤ... مۊسؤن.