تۊل

Wikipedia جي

تۊل (اینگیلیسي: Tool) یته مۊزیک ٚ جرگه' متال ٚمۊزیک ٚ مئن، کالیفؤرنیا ایالت ٚ مئن. اي جرگه سال ۱۹۹۰ میلادي چأگۊده بۊبؤ ؤ این ٚ آدمؤن ايشؤن بؤن: آدام جؤنز (گیتار الکتریک)، مینارد جیمز کینن (خؤندگي)، پال دمؤر (گیتار بئیس) ؤ دأنی کأری (درامز). سال ۱۹۹۵ پال دمؤر ٚ جا جاستین چأنسلؤر بمأ جرگه مئن.

تۊل اول دفأ ۱۹۹۳ یکته هوي متال آلبۊم بيرين هأدأ «Undertow» نؤمی. سال ۱۹۹۵ ایشؤن ٚ دۊوؤمي آلبۊم یعني «Ænima» بیرین بمأ. سال ۲۰۰۱ ايشؤن ٚ سوؤمي آلبۊم کي اين ٚ نؤم بۊ لیترالۊس (Lateralus) بيرين بمأ که اي آلبۊم ٚ فلسفي شعرؤن ؤ ایشؤن ٚ ویدئؤؤن یته تازه تجرۊبه چأگۊده مۊزيک ؤ سرگرمي دۊنیای ٚ مئن ؤ اۊن ٚ پسي سال ۲۰۰۶ ایشؤن ٚ چارؤمي آلبۊم بیرین بمأ کي اين ٚ نؤم بۊ ۱۰۰۰۰ رۊز. سال ۲۰۱۹ ایشؤن ٚ پنجؤمي آلبۊم مؤنتشر بۊبؤ کي اي آلبۊم ٚ نؤم ترس ٚ نشا بۊ.

تۊل ٚ مۊزيک هم متاله هم پراگرسیو. ایشؤن ٚ ترانأن دراز ؤ دپیته' ؤ اي ترانأن ٚ مفاهیم فلسفي ؤ عرفاني ؤ روانکاوانه ايسسن.