تالارپشت سفلی

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام تیم:وحدت اسامی بازیکنان:1 سید یوسف نصیرزاده 2 سعید واحدیان 3 علی ذبیحی 4 جابر مهری 5 جواد ولیزاده 6 حامد عیسایی 7 محمد شعبانزاده 8 مجتبی ولیزاده 9 محمد ذبیحی 10 قاسم مهری 11 شمس الاه ذبیحی 12 علی ولیزاده 13 میثم ابوالقاسمی 14 امین خناری 15محمد میرزایی 16 مهدی میرزایی 17 محمد ولیزاده 18 رضا دماوندی 19 مهدی گوران

                  سرمربی:علی گرزین

شوری اسدالاه دماوندی