بالۊن

Wikipedia جي
بالۊن
F-22 گه ايته جنگی بالۊن ايسه
ایرباس آ-۳۴۰ گه ايته مۊسافري بالۊنه

بالۊن یا طیّاره (اينگيليسي میان: airplane یا aeroplane) ایته وسیله ایسه که أن ٚ أمرأ هأوا دۊرۊن حرکت کۊنن. بالۊنان ٚ ایستفاده متفاوت ایسه، مثلا جنگ ٚ وأسي تا مۊسافري بالۊن نهأ.

سربس[دچينواچين]