پرش به محتوا

بالاترین

Wikipedia جي

بالاترین (پور جؤرته)، ایته عمومی مشارکتی سایت ایسه که بر اساس کاربران رای و مهدی یحیی‌نژاد و عزیز آشفته تلاش امره در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۰۶ شکل بیگیفته دره. ان ‌سایت که عرضه، پیدا کودن و جودا کودن تازه لینکان ره ایجاد ببسته دره از رای گیری روش برای هر لینک استفاده کونه

ان سایت کنترل انه کاربران دست نهه. بالاترین کاربران خوشنه مثبت و منفی رای امره لینکان ره امتیاز فدیدی. هر لینکی که لازم امتیازه کسب بوکونه، اولین صفحه میان قرار گیره. بالاترین میان دموکراسی وجود دره و همه تنیدی خوشن لینکان ان سایت میان قرار بدید

بیرونی لینک[دچينواچين]