پرش به محتوا

اۊبۊنتۊ

Wikipedia جي
اۊبۊنتۊ لؤگؤ
اۊبۊنتۊ ۲۲/۰۴

اۊبۊنتۊ (اينگيليسي ميئن: Ubuntu) ىکته لينۊکسˇ تؤزيع بر مبناى دبيانˇ تؤزيع ايسه. اۊبۊنتۊ نساىي آفريقا مفاهيمˇ ميئن "اينسانيت نسبت به ديگرؤن" معني دئنه.

اۊبۊنتۊ ىکته تؤزيعه گنۊ/لينۊکسˇ سيستم عاملˇ شي کي سيستم عاملؤنˇ ميئن پۊر خۊشدأشتنئه ؤ بۊتؤنسته ويندؤز ؤ لينۊکسˇ ميئن تازه-کارؤنه جذب بکۊني. اۊبۊنتۊ، زينده زوانؤن ئبه خؤرؤم پۊشتي ايسه. اۊبۊنتۊ فارسيأ ني پۊشتيباني کؤنه.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. اۊبۊنتۊ فارسي واگرداني