پرش به محتوا

اقتصاد سنجی

Wikipedia جي

"اقتصادسنجی" ایته شاخه از اقتصاد ایسه، کی اونی دورون "آمار" و "ریاضی" استفاده به. "اقتصادسنجی" ایته ابزاری ایسه کی امره کمک کونه ایته "تئوری اقتصادی" بتانیم "آزمون" بوکونیم. چند تا خوجیر کیتاب در ا زمینه:

1-مبانی اقتصادسنجی، نوشتهٔ دامودار گجراتی، ترجمهٔ حمید ابریشمی،

2-اقتصاد سنجی، مسعود درخشان

3-Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data by: Jeffrey M. Wooldridge

4-The Mostly Harmless Econometrics:An Empiricist's Companion by: Joshua D.Angrist and Jorn-Steffen Pischke