اتاقور ٚ دهستان

Wikipedia جي

اتاقورˇ دهستان ايته جه گيلانˇ دهستانان، لنگؤرۊدˇ شأرستان ؤ اتاقورˇ بخشˇ مئن ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

بر اساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، اتاقورˇ دهستانˇ جمعيت ۸،۴۸۷ نفر (۲،۳۱۴ خانوار) بۊ.[۱]


اتاقورˇ دهستانˇ رۊستایان[دچينواچين]

لنگرود شهرستان اطاقور بخش دهستانان

اطاقور دهستان، لات لیل دهستان.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}