ابن سینا

Wikipedia جي
ابن سينا

ابن ٚ سینا يا ابۊعلي سينا يته ايراني همه چيزدؤن ايسه کي سال ٚ ۳۵۹ بۊخارا مئن به دۊنيأ بۊمأ و سال ۴۱۶ ميئن فؤت بۊگۊد.اي دؤنش دؤن يته جه پيلاترين دؤنش دؤنانˇ تائرخ به حيساب هأنه.اين ٚ آثار پۊر مأرۊف ايسن از جۊمله:شفا کيتاب، قانۊن،علایی دؤنشنؤمه.

ايمروجي جيگا[دچينواچين]

ابن ٚ سينا ره سرتأسرˇ دۊنيأ مئن شينأسن و خئلي اۊن-ه احترا ننن ؤ اؤدیبهشت ٚ ما يکمي رۊج کي ابن سينا بزأرۊج ايسه، پجشکˇ رۊج نؤم بگيته.

ابن سينا مۊجسمه اتريشˇ مئن

آرامگا[دچينواچين]

ابن سينا آرامگا همدانˇ مئن نأ.

سربس[دچينواچين]

  • Jules Janssens (2004), "Avicenna and the Qur'an: A Survey of his Qur'anic commentaries", MIDEO 25, p. 177–192.
  • James W. Morris (1992), "The Philosopher-Prophet in Avicenna's Political Philosophy", in C. Butterworth (ed.), The Political Aspects of Islamic Philosophy, Chapter 4, Cambridge Harvard University Press, pp. 152–198 [pp.  160–161].
  • James W. Morris (1992), "The Philosopher-Prophet in Avicenna's Political Philosophy", in C. Butterworth (ed.), The Political Aspects of Islamic Philosophy, ISBN 978-0-932885-07-4, Chapter 4, Cambridge Harvard University Press, pp. 152–198 [p. 156].
  • Rafik Berjak and Muzaffar Iqbal, "Ibn Sina—Al-Biruni correspondence", Islam & Science, June 2003.