اؤلؤم

Wikipedia جي

اؤلؤم ايتأ جه رۊستایان شاندرمنˇ دهستان جه توابع شاندرمنˇ بخش، ماسالˇ شهرستانˇ ؤ گيلانˇ اۊستان دۊرۊن ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

براساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، أ رۊستا جمعيت ۶۵۲ نفر ايسه.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}