پرش به محتوا

مأري زوان ٚ جهاني رۊج

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن مأري زوانˇ جهاني رۊز أجي)
شهيد منار (شهيد ٚ مقبره)؛ داکا پزشکي دانشگا ؤ بيمارستان، بنگلادش ٚ مئن. اۊشؤن ٚ ىاد ئبه کي ۱۹۵۲ فئوريه ۲۱، بنگالي زوان ٚ جۊمبش ئبه تظاهۊرات بۊدن ؤ بۊکۊشته بۊبؤن

ماري زوان ٚ جهاني رۊج ايته رۊج ماري زوان ٚ وأسي، فئوريه ۲۱ ىا اسفند ۲ مئن ايسه کي ىۊنسکؤ أ رۊج ٚ نؤم-أ بنأ.[۱] سال ۱۹۹۹ ميلادي، ىۊنسکؤ عؤمۊمي کؤنفرانس ٚ مئن، زواني ؤ فرهنگي جنجۊرگي وأسي اي رۊزه پيش بنئن. ميلل ٚ سازمان ٚ عۊمۊمي گرد ٚ کله ني اي مأسمک ٚ أهميت ئبه، سال ۲۰۰۸ ميلادئه دۊخؤنده زوانؤن ٚ جهاني سال.

اي رۊج-أ اين ٚ وأسي دؤجئن چۊن سال ۱۹۵۲ ميلادي، داکا مئن کي ألؤن بنگلادش ايسه ؤ اۊ زمت شرقي پاکستان بۊ، چن ته دانشگا دانشجؤن حقسأى بۊدن کي بنگالي زوان-أ پاکستان ٚ مئن، اؤردۊ زوان ٚ ورجه چاکۊنن دۊوؤمي رسمي زوان پاکستان ٚ شي ؤ هين ٚ وأسي بي‌خۊشۊنت تظاهؤرات بۊدن. اين ٚ پسي پؤليس اۊشؤن ٚ طرف فۊداشته ؤ چن نفر-أ بۊکۊشته. وختي بنگلادش، پاکستان-أ جي سيوا بۊبؤ، سال ۱۹۹۹ ميلادي نؤوامبر ۱۷، ميلل ٚ سازمان ٚ جي بخأسته کي ىک رۊج-أ بنئن ماري زوان ئبه ؤ ىۊنسکؤ ني فئوريه بيس ٚ ىکه ماري زوان ٚ جهاني رۊج دۊخؤنده.

  1. International Mother Language Day - 21 February. United Nations.