مأري زوؤنˇ جهاني رۊز

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شهيد منار (شهيدˇ مقبره)؛ داکا پزشکي دانشگا ؤ بيمارستان، بنگلادشˇ مئن. اۊشؤنˇ ىاد ئبه کي ۱۹۵۲ فئوريه ۲۱، بنگالي زوانˇ جۊمبش ئبه تظاهۊرات بۊدن ؤ بکۊشته بۊبؤن.

ىۊنسکؤ فئوريه ۲۱ نؤمه بنأ ماري زوانˇ جهاني رۊز.[۱] سال ۱۹۹۹ ميلادي، ىۊنسکؤ عؤمۊمي کؤنفرانسˇ مئن، زواني ؤ فرهنگي جنجۊرگي وأسي اي رۊزه پيش بنئن. سازمانˇ مللˇ عۊمۊمي گردˇکله ني اي مأسمکˇ أهميت ئبه، سال ۲۰۰۸ ميلادئه دۊخؤنده زوانؤنˇ جهاني سال.

اي رۊزه اينˇ وأسي دؤجئن چۊن سال ۱۹۵۲ ميلادي، داکا مئن کي ألؤن بنگلادش ايسه ؤ اۊ زمت شرقي پاکستان بۊ چن ته دانشگا دانشجؤن حقسأى بۊدن کي بنگالي زوانه پاکستانˇ مئن، اؤردۊ زوانˇ ورجه چاکۊنن دومي رسمي زوان، پاکستانˇ شي ؤ هين وأسي بي خۊشۊنت تظاهؤرات بۊدن. اين پسي پؤليس اۊشؤنˇ طرف فۊداشته ؤ چن نفره بۊکۊشته. وختي بنگلادش، پاکستانأ جي سيوا بۊبؤ، سال ۱۹۹۹ ميلادي نؤوامبر ۱۷، سازمانˇ مللأ جي بخأسته کي ىک رۊزه بنئن ماري زوان ئبه ؤ ىۊنسکؤ ني فئوريه بيسˇ ىکه ماري زوانˇ جهاني رۊز دۊخؤنده.

سربس[دچينواچين]

  1. International Mother Language Day - 21 February. United Nations.