أکبر رادي

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن اکبر رادی أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Akbar-radi2.jpg

اکبر رادی، ايران ِ پيله نمايشنامه‌نويس، 1513 کورچ ِ ما 26، رشت ِ مئن به دونيا بمأ و تا خو ده سالئگی هو رشت ِ مئن زندگی گود و بازون بوشؤ تئران. تئران ِ مئن خو درسه ادامه بدأ و تئران ِ دانشگا مئن، اجتمايی عولوم ِ رشته مئن درس بخانده و فوق ليسانس ِ دؤره مئن، خو درسه نصفه کاره ويلأ کوده و يه‌ته يک‌ساله دؤره تربيت موعللم ِ مئن بوگذرانه و تدريسه سرأئيته.

رادی اوولين داستان، باران نام داشت کی 1533 بتؤنسه اطلاعات جوانان ِ مجلله داستان‌نويسی موسابقه مئن برنده ببی.

ای نمايشنامه‌نويس، 68 سالئگی مئن، 1581 موردال ما 21، وختی کی «گرفتگی عوروق» ِ واسی پارس ِ بيمارستانه راهی ببؤ، هنوز عمل ِ اوتاقه دورون نشؤ بو کی بمورده. اين ِ موردن ِ دليله مغز استخان ِ سرطان بئوتن.


موردال ما 24 (1581): اکبر رادی تشييع جنازه؛ تصويری گوزارش[دچينواچين]

ايران ِ پيله نمايشنامه نويس، اکبر رادی جنازه، ديروج (موردال ما 23) «تالار وحدت» محوطه مئن، ايران ِ تئاتر ِ هونرمندؤن ِ همراهی همره تشييع ببؤ و بهشت ِ زهرا مئن (هونرمندؤن ِ واوين) دفنأ بؤ.

آقای رادی، «آميز قلمدون»، آهسته با گل سرخ»، «هاملت با سالاد فصل» و «لبخند باشکوه آقای گيل» ِ نويسنده، موردال ما 21، خو بيماری (مغز اوستخان ِ سرطان) واسی بمورده.

علی نصیریان، بازیگر

Akbar-radi-2.jpg

ایرج راد، بازیگر و ايران ِ تئاتر ِ خؤنه موديرعامل

آقای رادی زن

عکس: بی.بی.سی