أکبر رادي

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن اکبر رادی أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اکبر رادی، ايران ِ پيله نمايشنامه‌نويس، ۱۵۱۳ کورچ ِ ما ۲۶، رشت ِ مئن به دونيا بمأ و تا خو ده سالئگی هو رشت ِ مئن زندگی گود و بازون بوشؤ تئران. تئران ِ مئن خو درسه ادامه بدأ و تئران ِ دانشگا مئن، اجتمايی عولوم ِ رشته مئن درس بخانده و فوق ليسانس ِ دؤره مئن، خو درسه نصفه کاره ويلأ کوده و يه‌ته يک‌ساله دؤره تربيت موعللم ِ مئن بوگذرانه و تدريسه سرأئيته.

رادی اوولين داستان، باران نام داشت کی ۱۵۳۳ بتؤنسه اطلاعات جوانان ِ مجلله داستان‌نويسی موسابقه مئن برنده ببی.

ای نمايشنامه‌نويس، ۶۸ سالئگی مئن، ۱۵۸۱ موردال ما ۲۱، وختی کی «گرفتگی عوروق» ِ واسی پارس ِ بيمارستانه راهی ببؤ، هنوز عمل ِ اوتاقه دورون نشؤ بو کی بمورده. اين ِ موردن ِ دليله مغز استخان ِ سرطان بئوتن.


موردال ما ۲۴ (۱۵۸۱): اکبر رادی تشييع جنازه؛ تصويری گوزارش[دچينواچين]

ايران ِ پيله نمايشنامه نويس، اکبر رادی جنازه، ديروج (موردال ما ۲۳) «تالار وحدت» محوطه مئن، ايران ِ تئاتر ِ هونرمندؤن ِ همراهی همره تشييع ببؤ و بهشت ِ زهرا مئن (هونرمندؤن ِ واوين) دفنأ بؤ.

آقای رادی، «آميز قلمدون»، آهسته با گل سرخ»، «هاملت با سالاد فصل» و «لبخند باشکوه آقای گيل» ِ نويسنده، موردال ما ۲۱، خو بيماری (مغز اوستخان ِ سرطان) واسی بمورده.

علی نصیریان، بازیگر

ایرج راد، بازیگر و ايران ِ تئاتر ِ خؤنه موديرعامل

آقای رادی زن

عکس: بی.بی.سی