الگو:بابئل

از Wikipedia
(تغییرمسیر از الگو:Babel)
واز بکون به: گردسن، واموج