اؤبۊنتؤ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Ubuntu)
واز بکون به: گردسن، واموج


Ubuntu Linuks re etta paxş-ken este.

ubuntu 8.04

Dayya linkün[دچین‌واچین]

ایته سوستیم عامل لینوکس ایسه که دبیان شاخه ناپایدار بگیفته ببوسته.مرجانه ایسه وتمام انه کدان و متنان باز ایسه یعنی هر که بخا تنه انه کدان بیدینه یا عوضه کونه.اوبونتو افریقای جنوبی زبان مینی آدم رفتار نشان دهن مهربان ببی معنی ده.