گيلان ٚ تاريخ

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن گیلون تاریخ أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مارليک ٚ جام

گيلان ايتأ سامؤن ايسه کي گيل ؤ ديلم ٚ زيوش ٚ جيگا ايسه ؤ هسأ اۊشؤن ٚ گيلک دؤخؤنن.أ سامان ٚ تمدن ؤ داميشکا خئلي قدمت دأنه ؤ چنته خۊجير کيتاب، گيلان ٚ تاريخ ٚ جي  بينيويشته نأ کي گيلان ٚ تاريخ ره سال ۸۸۰ ه.ق جي به خۊبي بيان کۊنه.گیلکان، خئلي همسادئن ٚ تاريخ ٚ سر أثر بنأ دأرن ؤ گیلکان ٚ جارکۊنان ؤ سلسلئن هميشک نؤمي بؤن.

گيلان، دئبار به دۊته بخش تقسيم نأ بؤ:

1_بيه پيش کي وأکنه گيلان ٚ خۊرتاب(اسپي رۊد ٚ خۊرتاب)

2_بيه پس گه وأکنه گيلان ٚ أفتؤ زردي(اسپي رۊد ٚ أفتؤ زردي)

گيلان ٚ مردۊمان ٚ تبار[دچينواچين]

گيلان ٚ مردۊمان ٚ تبار

گيلان ٚ قديمي تمدؤنان[دچينواچين]

مارليک ٚ تمدن[دچينواچين]

يته‌ تمدن رۊبار ٚ مئن بؤ کي اۊنه تاريخ وأگردنه به ۳ هيزار سال ميلاد ٚ جي پيشتر.پژؤهش گۊدن کسان گۊنن گه مارلیک ٚ تپه آماردان ٚ

کارکيآن ٚ آرامجار ايسه.همچنين اي منطقه مئن يته جام پيدا بۊبۊسته کي آماردان ٚ نماد شينأخته بۊنه.بقايئني کي مارليک ٚ مئن پيدا بۊبۊستن ويشتر طلا ؤ نؤقره ؤ برنج(برنز) ٚ جي چاگۊده بۊبۊسته ؤ اي تمدن ٚ پيشرفتگي ره نيشان دأنه.

أ تکوک، عمارلۊ مئن یافت بۊبۊسته ؤ تئران ٚ ميلي مۊز ٚ مئن پأسه بۊنه.

أملش ٚ تمدن[دچينواچين]

File:Halberd-axe MBA Lyon E 697a-IMG 0110-0111.jpg

يته تمدن گيلان ٚ خۊرتاب ؤ مازرۊن ٚ أفتؤ زردي مئن بؤ کي اينه بقايئن به ۲ تا ۳ هيزار سال ميلاد ٚ جي پيشتر ٚ وأگردنه.

گيلان، باستان ٚ دؤران ٚ مئن[دچينواچين]

مادان ٚ دؤران[دچينواچين]

دؤوؤمي هيزاره ميلاد ٚ پيشي،قؤمان و قبیلاني کي کاسپين ٚ گر ٚ نسايي بخشان ٚ مئن زيوش گۊدن،آریايئن ٚ تهاجؤم ٚ أمرأ مؤواجه بۊبۊستن، أ قؤمان کي ایران ٚ فلات ٚ مئن زيوش گودن، جمعيت ٚ زيادا بۊستن ؤ چرأگأن ٚ کم هأوردن ٚ وأسي، گيلان ؤ مازرۊن ٚ را روؤنه بۊبۊستن،أ مؤهاجرت ٚ زمات به دؤوؤمي هيزاره ميلاد ٚ پيشی ره وأگردنه.أ مؤهارت، تجاهؤم ٚ أمرا همرا بؤ ؤ جار ٚ باعث وأکت، بر اساس تاريخ ٚ نيويشتن کسان ٚ بنيويشته(گزنفون ، دیودور سیسیلی و کتزیاس) مادان ؤ گيلان ٚ ساکنان ٚ مئن همیشک دۊشمني ؤ جار نأ بؤ ؤ مادان هیچ زمات مؤفق نؤبۊستن أ قؤمان ٚ خۊ فرمان ٚ جير بؤبۊرن ؤ گيلان ٚ سامؤن ٚ خۊ قلمرؤ ره بچربأنن.

سربس[دچينواچين]

  1. https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
  2. عبدالفاتح ٚ کيتاب(گيلان ٚ تاریخ)
  3. ظهيرالدين ٚ کيتاب(ديلمستان ؤ گيلان ٚ تاريخ)