گۊلستان ٚ اۊستان

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن گلستان اوستان أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گلستان اوستان
گلستان اوستان
گلستان (اوستان)

گلستان (اوستان)

مرکز گرگان
شهرستانان آزادشهر | آق ‌قلا | بندر گز | ترکمن | رامیان | علی ‌آباد | کردکوی | کلاله | گرگان | گنبد کاووس | مراوه ‌تپه | مینودشت
شهرون

آزادشهر | آق ‌قلا | انبار آلوم | اینچه ‌برون | بندر ترکمن | بندر گز | خان ‌ببین | دلند | رامیان | سرخنکلاته | سیمین ‌شهر | علی‌ آباد | فاضل‌ آباد | کردکوی | کلاله | گالیکش | گرگان | گمیشان | گنبد کاووس | مراوه‌ تپه | مینودشت | نگین ‌شهر | نوده خاندوز | نوکنده 

دئنی جیگان

شیرآباد آبشار  | قابوس بن وشمگیر آرامگاه  | آشوراده | النگ‌دره | گلستان پارک ملی  | آلاگل تالاب  | گمیشان تالاب  | گرگان دیوار بزرگ  | وشمگیر سد  | میانکاله شبه‌جزیره  | مختومقلی فراغی آرامگاه  | میل رادکان | ناهارخوران 


ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد