پرش به محتوا

گب:خوج

محتوای صفحه در زبان‌های دیگر پشتیبانی نمی‌شود
Wikipedia جي

مو خوج دوست دارمه خیلی نه برا خیلی هم خوبه !