گۊتنرهایی

از Wikipedia
(تغییرمسیر از گب‌سرأدأن)
واز بکون به: گردسن، واموج

گۊتنرهاىي (اینگیلیسی مئن: Freedom of speech و فارسی مئن: آزادی بیان) یکته اساسی معیاره هرته چن‌خؤندش و دؤمؤراتیک جامعه وأسی. گۊتنرهاىئه نقض گۊدن همیشک باخیˇ انساني حقؤنه نابۊد کؤنه.

بۊنشناسي[دچین‌واچین]

گۊتنرهاىي، گۊتن ؤ رهاىي جی چاکۊده بۊبؤ.