کارگيرˇ گب:Sicaspi

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

davmq,.fma.C K;WPFOK/LZc,,.A VWK;;


دؤجین‌ببؤ وانیویسان[دچينواچين]

دئه أمی قرار اینه کی ویکیپیدا گتˇولگˇ مئن هر هفته یکته دؤجین‌ببؤ وانیویس بدأریم. هو صفحه بحثˇ مئن تینیم راجه به هر هفته دؤجین‌ببؤ وانیویس گب بزنیم و تصمیم بگیریم. أگه او جدوله نیگا بکونین تینین بینین که هر هفته خوشئبه یکته صفحه دأنه که اونˇ مئنم شأنه راجه به هو هفته وانیویس گب زئن. || ورگ (بحث) ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)

خوروم وانیویس[دچينواچين]

سلام سیکاسپی جؤن، می نظر ای ایسسه که امه وا خوروم و پور و پیمؤن وانیویس بدأریم و ای موهم نیه که امی وانیویسؤنˇ تعداد جؤر بشی. هین واسی مو تی جی خأنم که یکته وانیویسˇ سر کار بوکونی و هونه خوروم در بأری، حتی اگر طول بکشی--ما هان (بحث) ‏۲۹ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۳۴ (UTC)

خو --Sicaspi (بحث) ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)
سلام بلامیسر، الؤن امه ویکیپدیا ویشتر به نویسنده نیاز دأنه تا مودیر، امه ویکیپدیا خوجیر وانیویس خأنه که فکر کؤنم تو تینی پور خوجیر وانیویس بنویسی. اگر کاری دأنی که منئی انجؤم بدأی مأ یا کاربر:vargˇ بوگو.--ما هان (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۱۹ (UTC)

سلام سیکاسپی جؤن، خأنی الگو:خوشامد سر کار بوکونی؟--ما هان (بحث) ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۳۶ (UTC)


دویر دؤجئن (انتخاب دیوانسالار)[دچينواچين]

سلام؛ گیلکی ویکیپدیا کیاؤن (کیا: Admin) تصمیم ؤ برنامه دأنن کی ویکیپدیا وضع ؤ سرشکل ؤ محتوا بئترأکونن ؤ هینˇ وأسی همه‌ته کاربرؤنˇ جی دعوت کؤنم کی بأین ائره ؤ رأی بدین تا کیا ماهان یک رج بجؤرتر بشون ؤ دَویر (Bureaucrat) ببون کی بتؤنه امکاناتˇ نرم‌افزاری بدأره ؤ کاربرؤنه اختیار هدئه کی رؤبات چاکونن. رأی ؤ گب ؤ بحث ئبه بشین ویکی‌پدیا: دویرگری خایش/AminSanaei ؤ مشارکت بکونین.

ای بحثه قأوه دیکؤن مئن نی مطرح بودم.
شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)

دعوتنامه[دچينواچين]

Featured article star.svg سلام Sicaspi جؤن Featured article star.svg

ويکي گيلکي شيمي دأميشکˇ فعاليتˇ جي پۊر مۊتشکره. ويکي شمره بشدت نياز دأنه ؤ شيمي جا ويکي ميئن خئلي خالي ايسه خاهشا اي دعوتنامهٰ قبۊل بکۊنين ؤ وگردين :))

--Pirsharafshah (بحث) ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۳۲ (UTC)