ملوانˇ أنزلىˇ فۊتبالي باشگاه

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن ملوان انزلی أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ملوان بندر انزلی

باشگاهˇفرهنگي ورزشيˇملوانˇنيرۊی درياييˇبندر انزلی ديلمي سالˇ۱۵۴۳(۱۳۴۸ ه.ش) چاکۊده بؤبؤسته، ألبته فقط فوتبالˇرشته مئن. اۊنˇحامي ناوبان کریم رستگاري راد بۊ کي اۊ زمات رياستˇتربيت بدنيˇنيرۊی درياييˇأنزلي اۊنˇدست دۊبۊ. مؤربي أنˇشينم بهمن صالح نیا بۊ کي معرۊف ايسه به گيلانˇفۊتبالˇپئر و خۊدشم ملوانˇبازيکؤن بۊ.

صالح‌نيا کي أنزلي مدرسه'نˇمئن مألم ورزش بۊ، اي جرگه خۊ شاگردانˇأمرأ باشگايأ چاکۊد. ملوان خۊ کارأ کيشورˇدانش‌آمۊزي مۊسابقه'ن ؤ اؤستاني مۊسابقه'نˇجا سراگيفته ؤ خيلي زۊد خؤره فأرسانئه کيشورˇلیگ دسته اول و جه هۊ أول خۊ خؤرم نتيجه'نˇأمرأ بتانسته خؤره تاوده کانۊنˇتوجهاتˇمئن.

ملوان جه ۱۳۵۲ همه‌تا ايرانˇليگانˇمئن ايسابۊ تا أنکي سالˇ۷۵ أولين وار بکفته بيجير. ملوان سالˇ۷۸ ايوارده بکفته ؤ هنده سالˇ۸۱ سوؤمين دفأ بکفته. ملوان هر سه سفره واگردسته بۊجؤر أما سالˇ۹۵ خۊ چائارؤمين سۊقۊطه تجرؤبه بۊکۊده ؤ تا هأسأم کرأ ليگˇيکˇمئن تۊپ زئندره.

تۊمامˇأ تفاسيرˇأمرأ ملوان بتانسته خؤب کارنامه‌اي خؤره چاکۊنه. ملوان تا سالˇ۱۳۸۰ ایرانˇبئترين تيمˇشأرستاني بۊ. ألبته بعدن سپاهان ؤ فولاد خوزستان ملوانأ ببرديدي رؤتبه‌ی سوؤم.

أما هنده ملوان أ گۊلازانˇأمرأ: "جامˇتخت جمشيدˇبئترين تيمˇشأرستاني ، سه‌تا قهرماني جام حذفی مئن ، سه‌تا نایب قهرماني جام حذفي مئن, دۊ وار حۊضۊر آسيا جامˇباشگايانˇمئن به عنوانˇايرانˇنماينده و..." ايرانˇباشگايانˇمياني خۊ جاجيگايه دأره.

هأسه ملوان جغرز بؤزؤرگسالانˇتيمˇفۊتبال, مدارسˇفۊتبالˇمئن ؤ نؤنهالان ؤ نؤجوانان ؤ جوانان ؤ اؤميدˇرده'نˇميانم تيم دأره. علاوه بر أشأن قایقرانی ، بسکتبال و بوکسˇمئنم فعاليت کۊداندره ؤ هأتؤ خانمانˇواسيم قايقراني ، فوتسال ؤ فۊتبالˇمئن تيم داري کۊنه. ويشتر جه ۶۰۰تا جوانم أنزلي دۊرۊن أ تيمانˇمئن ايسادي

ملوانˇگۊلازان[دچينواچين]

 • ۱۳۴۸ : باشگاه راه دکفته
 • ۱۳۵۱ : وارد لیگ دسته اول ایران ببوسته ( جام تخت جمشید )
 • ۱۳۵۲ : بخترین تیم شهرستانی ایران ببوسته در جام تخت جمشید با کسب مقام پنجم ، مقام دوم در جام عمران منطقه ای پاکستان
 • ۱۳۵۳ : مقام ششم در جام تخت جمشید کسب بوگود، عزیز اسپندار با ۱۰ گل زده آقای گل ببوسته
 • ۱۳۵۴ : مقام هفتم در جام تخت جمشید بدست باورده
 • ۱۳۵۵ : بخترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید ( مقام هفتم ) ، قهرمان اولین دوره جام حذفی ایران با پیروزی ۴ بر یک مقابل تراکتورسازی تبریز
 • ۱۳۵۶ : بخترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید با کسب مقام سوم ، عزیز اسپندار با ۱۶ گل زده آقای گل ببوسته
 • ۱۳۵۷ : مقام ششم در جام تخت جمشیده بدست باورده
 • ۱۳۶۰ : مقام سوم در جام وحدت با شرکت تیمهای سوریه، الجزایر، استقلال، پیروزی و امیدهای ارتش ایران
 • ۱۳۶۵ : قهرمان جام حذفی ببوسته با غلبه ۲ بر ۱ بر تیم خیبر خرم آباد - قهرمان گروه مقدماتی جام باشگاههای آسیا ببوسته در سریلانکا ( سال ۱۹۸۷ میلادی )

در دور مقدماتی أ موسابقات در سریلانکا، تیم ملوان در طی ۳ مسابقه 21 تا گل بزه و فقط ایته گل بخورده به مقام اول گروه برسه .

 • ملوان ۷ - بانک پاکستان ۰ ( قایقران ۳ گل ، محمدیان ، احمدزاده ، اسپندار ، قنبرنژاد)
 • ملوان ۱ - ساندرز سیلان ۱ ( قایقران)
 • ملوان ۱۲ - مالدیو ۰ ( قایقران ۴ گل - احمدزاده ۳ گل - اسپندار ۲ گل - محمدیان - دلخوش - قنبرنژاد)
 • ۱۳۶۶ : نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۱ بر ۰ در تک بازی انجام ببوسته در تئران در مقابل تیم پرسپولیس
 • ۱۳۶۷ : نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۵ بر ۳ در دو بازی رفت ( پیروزی ۳ بر ۱ ) و برگشت ( شکست ۴ بر ۰ ) در مقابل شاهین اهواز
 • ۱۳۶۸ : بخترین تیم شهرستانی ایران با کسب مقام سوم در لیگ ، احمدزاده با ۱۶ گل زده آقای گل ببوسته
 • ۱۳۶۹ : قهرمان جام حذفی با پیروزی ۶ بر ۵ در مقابل استقلال تئران در تک بازی انجام شده در تئران - از مسابقات آسیایی ( ۱۹۹۲ ) با دو تساوی ۱-۱ و ۰-۰ حذفا بوسته در مقابل الرمثه اردن
 • ۱۳۷۰ : مقام چهارم لیگ ، نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۲ بر ۱ مقابل پرسپولیس در تک بازی انجام شده در تئران
 • ۱۳۷۱ : مقام چهاردهم لیگ
 • ۱۳۷۲ : مقام سیزدهم لیگ
 • ۱۳۷۳ : مقام هفتم لیگ
 • ۱۳۷۴ : مقام دوازدهم لیگ
 • ۱۳۷۵ : مقام چهاردهم لیگ و سقوط به دسته دوم
 • ۱۳۷۶ : قهرمان دسته دوم و صعود به لیگ
 • ۱۳۷۷ : مقام سیزدهم لیگ
 • ۱۳۷۸ : سقوط به دسته دوم
 • ۱۳۷۹ : مقام دهم لیگ حرفه ای
 • ۱۳۸۰ : مقام دوازدهم لیگ حرفه ای
 • فصل ۸۱ الی ۸۲ لیگ حرفه ای : مقام چهاردهم و سقوط به دسته اول
 • فصل ۸۲ الی ۸۳ : نایب قهرمان دسته اول و صعود به لیگ حرفه ای ، نماینده ایران در مسابقات المپیک آسیاو آفریقا ببوسته
 • فصل ۸۳ الی ۸۴ : مقام هفتم لیگ و کسب عنوان پدیده لیگ حرفه ای به خودش اختصاص بدا
 • فصل ۸۴ الی ۸۵ : مقام یازدهم لیگ حرفه ای
 • فصل ۸۵ الی ۸۶ : حضور در لیگ حرفه ای
 • فصل 89 الی 90 : مقام هشتم لیگ حرفه ای و نایب قهرمانی جام حذفی

قالب:گیلانه فوتبال تیمؤن