ماساللی

Wikipedia جي

ماساللي ایته جه آذرباىجان ٚ جؤمۊري شأران ایسه کي أن ٚ خۊرتاوي نسا دۊرۊن واقع بۊبؤسته. ماساللي مردۊمان تالش ایسد ؤ اۊشان ٚ زوان تالشي ايسه.

ماساللي وۊرۊدي

سربس[دچينواچين]