عکسه پاچه داستانی فیلم

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

عکسه پاچه داستانی فیلم (فیلم داستانی کوتاه عکس) کی اینه موضوع ایجتمایی ؤ اینه هدف تربیتی ؤ ایرشادی ایسسه، به مودت سی ؤ پین دقیقه تؤلید بوبؤکه ؤ تدوینه جیر هننأ. فیلمه داستان ایته نؤجبانه جی ایسسه کی خأنه دهه فجره ویژه عکاسی جشنواره مئن کی مدرسه مئن برپا بنأ شیرکت بوکونی. ای میؤنه چنته موشکل اونه را جی پیش هنه ؤ نوتؤنه کی خودشه به جشنواره برسانی.

ای برنامه ایلئجار کسؤن:[دچينواچين]

تهیه کوننده : میر حامد کاسی پور / نوویسنده ؤ کارگردان : ابراهیم نعمتیان / کارگردانه موشاور : فریدون قدیمی / تصویرویگیر : مسعود پژهان / تصویره دسیار: رامین هنده خاله / صداویگیر : بابک علی نژاد / تدارکات : رضا عباسی / بازیگرؤن: امیر رضا پژهان – محمد علی فرمند – جابر وثوق – سپیده آذرم – آزیتا کارگر – رضا عباسی – رضا فیاض – پرستو آزمون – بابک علی نژاد ؤ انوش نصر ماسوله ایفتخاری حضوره امره .

سربس[دچينواچين]


وارانه شبکه بساتته برنامأن

واپسین سكوت رعد . گیل آباد . انیمیشن لاك پشت كوچولو . تله تئاتر پیكر . افطاری . تجلی نور . بازگشت پرنده مهاجر . انیمیشن باران رحمت . خونه شادی . آفتاب و مهتاب . انیمیشن روباه مغرور . گل و گلدون . لنج گیل بابا . ارثیه مادری . آیینه در غبار . خانواده آقای سخاوت . چشم به راه . مجله علمی . انتظار خورشید . مجله اقتصادی . نیمکت . پژواک . گلبرگ عصمت . با ورزش . فیلم داستانی کوتاه توکا . جوان و تحرک . مستند غار آویشو . فیلم کوتاه عکس . یكی بود، یكی نبود . تندک و قندک . زنگ تماشا . شجره طیبه . در خلوت خورشید . دیدار شبانه